Frit Broderi

Forløbet Frit Broderi er et efteruddannelsesforløb, der ikke tager udgangspunkt i de allerførste broderisting deltagerne tager fra begyndelsen. Derimod tages der udgangspunkt i fordybelse og udvikling. Formålet med Frit Broderi - som efteruddannelse eller personlig faglig udvikling - er at skabe en helhed for den enkeltes opfattelse og brug af broderiet.


Uddannelsesforløbet er opdelt i 8 moduler (weekendkurser) á 20 timer med mulighed for videre selvstudium. Der må forventes en del hjemmearbejde, hvis det  fulde udbytte skal opnås. Uddannelsen starter forfra næsten hvert år, og modulerne er oftest fordelt over 2 år. Modulerne kan tages i den rækkefølge man ønsker, da de indholdsmæssigt har hver deres individuelle sigte. Dog kræves det, at der startes med modul 1, inden man selv kan vælge rækkefølge.
På alle moduler arbejdes der både praktisk og teoretisk, ligesom der præsenteres relevant litteratur.
Relevante diskussioner efter oplæg er også på programmet. Der er desuden mulighed for værksteds- og museumsbesøg.

Dato, pris og undervisningsted oplyses ved hvert kursus, som du finder under kategorien Broderi.
Her kan du også tilmelde dig det enkelte kursus.

Modul 1: Moderne frit broderi - basis
Der arbejdes med grundlæggende viden og færdigheder inden for både frit hånd- og maskinbroderi.
Værktøj og redskaber gennemgås. Materiale- og farvelære er væsentlige emner på 1. modul. Begge emner gennemarbejdes som afprøvninger og eksperimenter via mange små broderiopgaver.

Modul 2: Fra indtryk til udtryk
Inspiration og komposition er i fokus på dette modul. Der arbejdes med flere forskellige teknikker (teoretisk/praktisk) i processen fra indtryk til udtryk. Frit broderi indgår naturligvis i alle modulets forløb.

Modul 3: Fra klassisk broderi til moderne dansk broderi
Fokus på klassisk dansk broderi, og især hvordan klassisk broderi kan anvendes og udvikles til moderne broderi. Tradition og vision. Klassisk dansk broderi er også kulturhistorie. Deltagerne broderer med udgangspunkt i forskelligeområder af klassisk broderi nyt moderne broderi.

Modul 4: Fra flade til form
3-dimensionelle broderede objekter er i fokus. Det kan f.eks. være så forskellige objekter som tasker og skulpturer. Montering er også væsentligt på dette modul. Deltagerne udarbejder flere 3-dimensionelle objekter, hvori frit broderi indgår.

Modul 5: Broderi og andre tekstile håndværk
Broderi fungerer fint alene, men der er også store gevinster at hente, når broderi kombineres med andre tekstile håndværk, som f.eks. strik, tryk, papir og vævning. Det er fokusområdet på dette modul. Deltagerne afprøver i praksis flere kombinationer af frit broderi med andre håndværk. Overblik over mulige koblinger mellem områderne er centralt.

Modul 6: Alverdens broderi
Broderi har eksisteret til alle tider og i stort set hele verden. Det giver uendeligt mange muligheder for inspiration. Der tages derfor udgangspunkt i alverdens broderi med henblik på at skabe nyt moderne dansk broderi.

Modul 7: Naturens billeder
Et væsentligt tema på dette modul er præsentation af mange måder at bruge naturen som inspiration og heraf mange forskellige udtryk som resultat. Der arbejdes f.eks. med blomster- og landskabsbilleder, både som klart genkendelige motiver og i helt abstrakt form. Modulet er opbygget af flere forløb, hvor der arbejdes med forskellige indfaldsvinkler til modulets tema.

Modul 8: Moderne broderi og tekstilkunst
Der gives mange eksempler via dias. Særlige tekstilkunstnere (som f.eks. Alice Kettle og Jane Maria Petersen) fremhæves med henblik på analyse af deres værker. Forholdet mellem kunsthåndværk, tekstilkunst og kunst er væsentligt diskussionsindhold i dette modul. Modulet indeholder også indsigt i og viden om formidling af broderi, ligesom udstillingsteknik er centralt. De individuelle opgaver bliver at udforme små broderede kunstværker.

Instruktør på alle moduler: Bettina Andersen

Praktisk info: 

TID OG TILMELDING
Se de enkelte moduler under kategorien Broderi
Tilmelding sker ved de enkelte moduler.

Undervisningen ligger altid i en weekend, hvor der undervises:
Fredag kl. 19-22
Lørdag kl. 8.30-18
Søndag kl. 8.30-16.  

I de 20 timer er indregnet pauser, som aftales med underviseren på hvert modul.

STED: 
Undervisningen foregår på Kulturmaskinen i Odense på alle moduler. 
Adressen er: Farvergården 7, 5000 Odense C.

MAD: 
Du skal selv sørge for forplejning i løbet af kurset. Medbringer du mad er der mulighed for at opbevare det i køleskab i det lille tekøkken, der er i lokalet. Eller du kan gå ud i byen og købe frokost. Fora står for kaffe, te og lidt frugt i løbet af dagen. 

OVERNATNING: 
Du står selv for overnatning i forbindelse med de moduler, du deltager i. Du vil få tilsendt en liste over overnatningsmuligheder efter tilmelding. Denne liste kan også altid findes på Foras hjemmeside.