Start af kurser

Her kan du finde oplysninger vedrørende start af kurser.


Start af kursus
Et kursus kan sættes i gang når der er minimum 7 tilmeldte kursister. På et hold er der plads til 10 kursister.
Der optages på venteliste, når maksimum antallet er nået. Der vil blive optaget fra venteliste i  nummeret rækkefølge, i tilfælde af en kursist melder fra.

Startmateriale

Dette materiale indeholder girokort til indbetaling af kursusafgift, evt. materialebrev fra instruktøren, deltagerliste med adresser på hele holdet samt yderligere information om overnatningsmuligheder ved kursusstedet.

Kursusgebyr

Du skal ikke indbetale kursusgebyr inden du får en indbetalingkode tilsendt. Materialet udsendes tidligst, når der er syv tilmeldte på et hold, eller når det skønnes at være nok tilmeldte.

Start af kursus
Et kursus kan sættes i gang, når der er minimum 7 tilmeldte kursister. På et hold er der plads til 10 kursister. Der optages på venteliste, når maksimum antallet er nået. Der vil blive optaget fra venteliste i  nummereret rækkefølge, i tilfælde af en kursist melder fra.

Tilmelding
Gå ind via det emne du søger og find det enkelte kursus der. Her annonceres alle aktuelle kurser. På det enkelte kursus kan du gå ind på tilmelding og få det gjort online.

Du kan også sende en mail til fagkursus@fora.dk eller ringe på tlf. 33 93 00 96.

Ved tilmelding skal du ikke indbetale noget kursusgebyr. Det skal du først, når du får tilsendt indbetalingskode.